Nhảy đến nội dung

Quý khách có thể lựa chọn hình thức thanh toán theo 1 trong các phương thức dưới đây:

  • Thanh toán trực tiếp tiền mặt
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Thông tin chi tiết về số tài khoản, sẽ được chúng tôi gửi qua email cho quý khách.

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên hoăc công ty và chuyển cho đơn hàng nào. Sau khi quý khách chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận và tiến hành giao hàng. Nếu sau thời gian thỏa thuận mà chúng tôi không giao hàng hoặc không phản hồi lại, quý khách có thể gửi khiếu nại trực tiếp về công ty và yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến kinh doanh của quý khách.